Strona g³ówna

Zapisy telefonicznie: 601 705 313 (mgr Sobczak)TELC The European Language Certificates - system egzaminów stworzonych w oparciu o program ramowy: Common European Framework of Reference Rady Europy.

Certyfikat TELC można uzyskać po zdaniu egzaminu, który sprawdza znajomość języka, kładąc szczególny nacisk na umiejętność porozumiewania się a nie na znajomość gramatyki.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maója 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej Dz.U. nr.96 certyfikaty językowe TELC (poziomy B1 i B2 dla 8 języków) są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej jako potwierdzenie znajomości języka.

Egzaminy na certyfikaty TELC odbywają się w SJO Start dwa razy w roku.

Więcej informacji na temat certyfikatów i przykładowe testy na stronie TELC Polska: www.telc.pl

Poziomy:

W SJO Start przeprowadzane są egzaminy na certyfikaty z języka angielskiego i niemieckiego na następujących poziomach:

Język angielski

  • A1 - Start English
  • B1 - Certificate in English (język ogólny)
  • B1 - Certificate in English for Business Purposes (język biznesu)
  • B2 - Certificate in English (język ogólny)
  • B2 - Certificate in English for Business Purposes (język biznesu)

Język niemiecki

  • A1 - Start Deutsch
  • B1 - Zertifikat Deutsch (język ogólny)
  • B2 - Zertifikat Deutsch Plus (język ogólny)
  • B2 - Zertifikat Deutsch fur den Beruf (język biznesu)
e-mail